OKAN

Okan staat voor onthaalklas anderstalige nieuwkomers. Anderstalige leerlingen die nieuw in ons land zijn leren er één tot twee jaar lang intensief Nederlands. Daarna stromen ze door naar de gewone klas. Zij krijgen 28 uur les per week waarbij ook aandacht besteed wordt aan sport, techniek en levensbeschouwelijke vakken.