Onze school

Woordje van de directeur

In de Middenschool de Wingerd staan personeelsleden en leerlingen voor elkaar open en hebben we slechts één doel: goed samenwerken! We houden van eerlijkheid en respecteren zowel elkaar als de regels die nodig zijn om te kunnen samenwerken in een organisatie. De vorming, opleiding en toekomst van elke leerling is onze grootste zorg. We rekenen daarom op de beste verstandhouding. In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is er geen plaats voor onverdraagzaamheid.

Als Middenschool willen wij onze leerlingen een geheel van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes bijbrengen. Deze gemeenschappelijke basisvorming biedt kansen tot het groeien naar een verantwoorde studiekeuze in de tweede graad. Daarnaast maken wij ook tijd om naar onze leerlingen te luisteren, rekening te houden met hun emoties. Communicatie is hier de sleutel. Leerlingen kunnen zich laten gelden via onze leerlingenraad.

Iedereen is anders en toch zijn we allemaal gelijk. Elke leerling krijgt evenveel kansen, zodat ieder van hen kan uitgroeien tot een unieke persoonlijkheid. Wij proberen de betrokkenheid van elke leerling te verhogen door in te spelen op de media. Sociale rechtvaardigheid begint op school.

Dit alles streven wij na, samen met alle participanten. Ouders zetelen in de oudervereniging of schoolraad en zijn zo betrokken bij alles wat er op school gebeurt. Externen worden ingeschakeld om bepaalde onderwerpen uitgebreider aan bod te laten komen.

Wij, als school van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, maken de leerlingen nieuwsgierig, zodat zij steeds op zoek willen gaan naar het nieuwe en het onbekende.